byta kostnad

Vad kostar det att byta ut eternittak? Det finns många faktorer som spelar in i kostnadsbilden för byte av eternittak  som tex. konkurrensen bland aktörerna i ditt område och dess deponiförutsättningar.

Takets förutsättningar som lutning, storlek och höjd är andra viktiga faktorer.  En annan relevant faktor är takets skick- är undertaket i bra skick eller finns det existerande problem med läckage? Om så är fallet, krävs möjligtvis en större renovering av undertaket/spånten.

Ytterligare en faktor är kopplad till vad eternittaket ska ersättas med. Vilket yttaksmaterial ska läggas? De vanligaste ersättningarna idag är tegel, plåt eller papp. De som önskar behålla ett utseende som påminner om eternitplattor väljer i många fall cementfiberplattor. Vidare, vilken kvalité och vilket märke eftersöks? Bland tegeltakpannor finns det en stor skillnad i pris mellan Moniers, som anses vara vackrast men avsevärt dyrare, och billigare alternativ från tex. Benders.  Samma situation finner man bland plåt- och pappmaterial. Samma situation berör alternativ för underlagspapp som lägges över spånten och innan taket beläggs med yttaksmaterial.

Kontentan är att det är svårt att svara på hur mycket det kostar att byta ut eternittak. Men en sak är säker, det är dyrare än en vanlig takomläggning, då eternittaket måste tas bort av utbildade, och arbetsmiljöverket godkända utförare. Saneringsutförandet av eterniten kräver betydande logistik som tillför en merkostnad och förlänger projekttiden. Samtidigt spelar andra externa faktorer in, som berördes ovan, som tex. konkurrensen i området, avstånd till närmaste deponi och val av nytt takmaterial.

För att få svar på hur mycket ett byta av eternittak kostar,är det alltid bäst att kontakta en takläggare som både utför saneringen av eternitplattorna och takläggningen och på så vis förkorta projekttiden. Inom kort kommer vi lista de bästa takläggarna som arbetar med eternittak runt om i Sverige med fokus på Skåne, Göteborg och Stockholm.